Friday, March 22, 2019

15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55 off 60 on 65 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,53 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

 

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,55 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

Showa Sanshoku,55 cm
Mukhlison - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

 

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,55 cm
Asep Sakti Koi - Ciamis
Handling: Twin Koi - Garut

Shiro Utsuri,53 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

Shiro Utsuri,55 cm
Supri - Tulungagung
Handling: DKC - Surabaya

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,53 cm
Budi Santoso - Sragen
Handling: Quinkoi - Blitar

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,55 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa - Bogor

   

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,53 cm
Mulyono Hadikusumo - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm - Surabaya

Hikari Moyomono,52 cm
Alex - Blitar
Handling: Alex - Blitar

 

 

utsuri
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,53 cm
Heri Tjahyana - Kediri
Handling: Qkoi - Kediri

Kawarimono,51 cm
Paulus Effendy - Blitar
Handling: Agus Koi - Blitar

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,55 cm
Gagah Wibowo - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana - Sidoarjo

   

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,53 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: Agung Koi Farm - Kediri

   

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,53 cm
Mukhlison - Blitar
Handling: Sobib - Blitar

Shusui,54 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi Malang - Malang

Shusui,55 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,53 cm
Raja Kolam - Surabaya
Handling: New Ayunawa - Bogor

   

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3